Bettkulventilerna har jämförts med konventionella ventiler. Studien är gjord av George Morris-centret i Kanada. En summering av detta test kan laddas ner nedan. Nyhetsbrevet är en kort sommarstudie och läsningen är väldigt intressant. Det har funnits redaktionell text om detta i flera stora tidskrifter som USA: s gristidning nr.

George Morris centrum drar slutsatsen att bettkulventilerna sparar stora mängder vatten genom att minska vattenutsläppet. Deras testlada hade 35% lägre total vattenförbrukning och behöll fortfarande samma produktionsresultat. Deras slutsats är följande: "Sammantaget ligger styrkan i denna teknik i att den är enkel, miljövänlig och lönsam". En sammanfattning av rapporten kan laddas ner här.

Liknande inlägg